Det verkar inte finnas något intresse för församlingen att låta undersöka benen, de kan ju bara få reda på kön, ålder och vid vilken tid de är i från. Det är ingen mening med det verkar kyrkoherden tycka … Märkligt det är ju det som så många vill veta! Tänk på alla utländska tidningar som bevakar det här, vilket besvikelse för dem.
Kicki Karlén Kläckeberga

http://t.sr.se/1zNGsja
Här är radioinlägget.

Annonser